PAPILDOMO FORTEPIJONO SKYRIUS

VBF 4833

Atnaujinta (Antradienis, 20 Rugsėjis 2016 10:31)

 

LIAUDIES INSTRUMENTŲ SKYRIUS

VBF 4814

 •  Liaudies instrumentų skyriaus mokytojai:

Danutė Karbauskienė – akordeono vyr. mokytoja, skyriaus vedėja.

Tomas Altaravičius – akordeono mokytojas metodininkas.

Laima Dumbauskienė – akordeono vyr.mokytoja.

Laimutė Rudminienė – kanklių vyr. mokytoja

Skyrių kuruoja direktorius Robertas Kazlauskas.

 

Liaudies instrumentų skyriuje yra akordeono ir kanklių klasės. Kankliuoti moko vyr.mokytoja Laimutė Rudminienė. Kol kas šiuo instrumentu mokosi groti tik mergaitės, bet ką gali žinoti, gal sulauksime ir vaikinų.Kanklių ir tautinės muzikos ansambliuose mokinės ne tik įgyja ansamblinio grojimo įgūdžių, bet ir turi galimybę koncertuoti mieste bei respublikoje, dalyvauti dainų šventėse, išvykti į užsienio šalis. Akordeonu groti moko vyr. mokytojos: Danutė Karbauskienė, Laima Dumbauskienė ir mokytojas metodininkas Tomas Altaravičius. Akordeono klasės mokiniai dalyvauja įvairiuose mokyklos, rajono ir respublikiniuose renginiuose, groja solo ir įvairios sudėties ansambliuose.

Atnaujinta (Antradienis, 20 Rugsėjis 2016 08:43)

 

STYGINIŲ INSTRUMENTŲ SKYRIUS

VBF 4823

Nuotraukoje iš kairės:

Vaiva Bartušienė – smuiko mokytoja metodininkė,

Audronė Batutienė – smuiko vyresnioji mokytoja,

Jonas Jankauskas – gitaros mokytojas metodininkas,

Liana Bagdonienė – smuiko mokytoja metodininkė, skyriaus vedėja,

Audrė Sanijevienė – smuiko vyresnioji mokytoja.

 

,,Muzika įkvepia pasaulį, suteikia sielai sparnus, pabudina fantaziją. Muzika džiugina visa, kas gyva.“ (Platonas)

 

Skyrių kuruoja direktorius Robertas Kazlauskas. Styginių instrumentų skyriuje yra smuiko ir klasikinės gitaros klasės. Suburti ansambliai: smuikininkų (vadovė Vaiva Bartušienė), klasikinės gitaros (vadovas Jonas Jankauskas). Mokiniai taip pat griežia tautinės muzikos ansamblyje (vadovė Laimutė Rudminenė).

Skyriaus tikslas - kryptingai plėtoti grojimo styginiais instrumentais įgūdžius, plėsti muzikinį akiratį, atskleisti mokinių prigimtinius gebėjimus, tobulinti tarpusavio bendravimą bei formuoti sceninę kultūrą.

Skyriaus mokiniai aktyviai dalyvauja mokyklos ir rajono kultūriniuose renginiuose. Talentingiausieji mūsų mokyklos atlikėjai sėkmingai varžosi įvairiuose styginių instrumentų mokykliniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose bei festivaliuose.

Tradiciškai skyriuje organizuojami mokykliniai etiudų ir pjesių konkursai.

Dalyvaujame šiuose konkursuose.

Respublikiniuose:

 • Nacionaliniame Balio Dvariono jaunųjų pianistų ir stygininkų – Vilnius;
 • Aleksandro Livonto vardo – Vilnius;
 • Romualdo Žaldoko vardo – Klaipėda;
 • Kęstučio Ivaškevičiaus vardo – Kaunas;
 • Jono Urbos vardo – Kaunas;
 • ,,Akimirkos“ – Kaunas;
 • • Instrumentinių ansamblių ,,Karamelė“- Kelmė ( smuikininkų ansamblis);

 • Klasikinės gitaros atlikėjų – Vilnius, Kaunas;
 • ,,Šešiastygė gitara“ - Kėdainiai, Kaunas;
 • Respublikiniame klasikinės gitaros festivalyje ,,Cantabile“ – Klaipėda.

 

Tarptautiniuose:

 • Viva la musica – Daugpilis, Latvija;
 • Sauliaus Sondeckio vardo – Šiauliai;
 • ,,Gradus ad Parnassum“ – Kaunas;
 • ,,Kaunas Sonorum“- Kaunas;
 • Aleksandro Glazunovo vardo – Paryžiaus Slavų konservatorija, Prancūzija;
 • Balio Dvariono jaunųjų pianistų ir stygininkų – Vilnius;
 • ,,21 th Century ART“ – Klaipėda;
 • ,,I-asis Tarptautinis klasikinės gitaros konkursas“ (2017 m.) – Vilnius.

Konkursų dalyviai pelno diplomantų, laureatų ir GRAND PRIX laimėtojų vardus.

Grojame festivaliuose, šventėse, koncertuose.

Tarptautiniuose festivaliuose:

 • Gitaristų ansamblis - Belchatovas, Lenkija;
 • Smuikininkų kvartetas - Rydštatas, Vokietija;
 • XXIV tarptautiniame jaunųjų muzikų festivalyje ,,Kaunas 2015“ – Kaunas;
 • Tarptautiniame meno festivalyje ,,Druskininkų vasara su M. K.Čiurlioniu“ – Druskininkai.

Respublikiniuose:

 • Lietuvos muzikos ir meno mokyklų kasmetiniame festivalyje ,,Arco“ – Kaunas;
 • Respublikiniame smuikininkų festivalyje – Klaipėda;
 • Styginių ansamblių festivalyje ,,Smuikuokime drauge“ – Klaipėda;
 • Žemaitijos krašto muzikos ir meno mokyklų kasmetiniame festivalyje ,,Vaikai ir muzika“;
 • Vaikų ir jaunimo festivalyje ,,Muzika kviečia kiekvieną – 2016“ – Klaipėda;

Rokiškio klasikinės muzikos festivalyje - 2016“ - Rokiškis;

VI ir X Lietuvos muzikos ir menų mokyklų styginių ansamblių festivaliuose – Kaunas;

Kamerinės muzikos festivaliuose - Kaunas, Vilnius, Panevėžys, Šiauliai, Kėdainiai,Kupiškis, Ukmergė  (gitaristų ansamblis).

 

Smuikininkė Agnė Gečaitė 2014 metų birželio mėnesį dalyvavo koncertiniame turne Ventabren (Prancūzijoje) ir nuo 2016 metų birželio 4 dienos iki birželio 16 dienos dalyvavo koncertiniame turne Anglijoje.

Gitaros mokytojas metodininkas Jonas Jankauskas: 1999 ir 2006 metais Tauragės muzikos mokykloje suorganizavo Lietuvos klasikinės gitaros festivalius, rengė klasikinės gitaros jubiliejinius koncertus, išleido jubiliejinius CD, DVD, kuriuose įrašyti gitaros klasės mokinių atliekami kūriniai.     

         

Stygininkai koncertavo Lietuvos muzikų rėmimo fondo ir Tauragės apskrities viršininko administracijos bendrame renginyje – Muzikos žvaigždžių ir žvaigždučių susitikime su kraštiečiais Vilniaus Rotušėje, Klaipėdos krašto muzikos mokyklų stygininkų koncerte Klaipėdoje, rajoninėse dainų šventėse, Tauragės miesto dienose, ,,Ateities krepšinio žvaigždės šiandien“ – Tauragėje.

Skyriaus mokiniai koncertuoja miesto darželiuose ir supažindina vaikus su styginių instrumentų istorija.


2014 m. rugpjūčio mėn. talentingiausi buvę ir esami muzikos mokyklos smuikininkai koncertavo Tauragės Martyno Mažvydo evangelikų-liuteronų bažnyčioje. Koncertas skirtas mūsų mokyklos 60-mečiui paminėti.

2016 ir 2017 metais styginių skyriaus mokiniai koncertavo miesto visuomenei Tauragės Šv. Trejybės katalikų bažnyčioje.

Dalyvaujame tradiciniuose kasmetiniuose mokykliniuose koncertuose: mokslo ir žinių dienos, pasaulinės muzikos dienos, Kalėdų, valstybinių švenčių, Motinos dienos, mokyklos baigimo pažymėjimų įteikimo progomis, aktyviai dalyvaujame mokyklos rengiamame koncerte ,,Muzikuoja giminaičiai“.


2003 metais balandžio 9 dieną Tauragės muzikos mokyklos koncerte ,,Kviečiame į muzikos karalystę“ mūsų skyriaus ugdytiniai : Arūnas Skirius, Gabija ir Goda Petraitytės, Agnė Jokubauskaitė (solo) ir Raimondas Neverovas (solo) griežė kartu su Lietuvos kameriniu orkestru, kurio vadovas - šviesios atminties prof. Saulius Sondeckis.

Talentingiausia mūsų skyriaus mokinė Agnė Gečaitė grojo solo su orkestrais: Šilalės meno mokyklos                ( vadovas ir dirigentas K. Pukinskis), Tauragės kultūros centro lengvosios muzikos ( vadovas A. Rakevičius,  koncertmeisteris ir dirigentas T. Zakarauskas), Šv. Kristoforo kameriniu (vadovas ir dirigentas D. Katkus), Lietuvos kameriniu (dirigentas M. Barkauskas), Klaipėdos kameriniu (dirigentas M. Bačkus), Kauno miesto simfoniniu orkestru (dirigentas M. Staškus).

 

Agnė Gečaitė 2013 metais Tauragės radijo ir ,,Tauragės metų žmogus“ rinkimuose už kūrybinius pasiekimus išrinkta ,,Metų deimančiuku“, Tauragės laikraščio ,,Tauragės kurjeris“ metų tauragiškio rinkimuose už nuopelnus Tauragės kraštui nominuota kaip ,,Jaunasis talentas“.

Nuo 2015 metų smuiko klasės mokinę Agnę Gečaitę globoja Mstislavo Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondas ,,Pagalba Lietuvos vaikams“.


Skyriaus mokytojai gilina metodines žinias įvairiuose kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose. Gitaros mokytojas metodininkas Jonas Jankauskas dalyvavo klasikinės gitaros respublikinių konkursų vertinimo komisijose. Mokytoja metodininkė Vaiva Bartušienė kartu su lopšelio darželio ,,Kodėlčius“ muzikos vadove Daiva Neveroviene parašė ir įgyvendino vaikų socializacijos projektą ,,Muzikuokime kartu“.

Su savo ugdytiniais mokytojai dalyvauja stygininkų meistriškumo mokyklose, tarptautiniuose meistriškumo kursuose: Klaipėdos E. Balsio menų gimnazijoje, Lietuvos muzikų rėmimo fondo surengtose smuikininkų meistriškumo pamokose Druskininkuose, ,,Gintarinėje svetainėje“ Palangoje; seminare ,,Skambančios stygos“ Šiauliuose , vasaros akademijoje ,,Muzikos horizontai“ Klaipėdoje.

Meistriškumo pamokas vedė profesoriai: Marianne Piketty, Jurgis Dvarionas, Undinė Jagėlaitė-Lipinaitienė, Ingrida Armonaitė- Galinienė, Dalia Stulgytė-Schmalenberg, Sergej Giršenko, lektoriai: Dainius Puodžiukas, Sergejus Krinicinas, Inga Raginienė, mokytoja metodininkė Skaistė Čilinskaitė, docentas Julius Kurauskas, mokytoja ekspertė B. Vasiliauskaitė-Šmidtienė, mokytoja metodininkė Kristina Kupšienė.


Skyriaus mokytojai vykdo švietėjišką edukacinę veiklą. Jie su savo ugdytiniais ir jų tėvais vyksta į klasikinius renginius, juos aptaria, pasidalija renginio metu išgyventomis emocijomis, aplanko miestų lankytinas istorines vietas.

Dalis baigusių styginių instrumentų klasę mokinių toliau mokosi ir savo profesinę veiklą susieja su muzika – groja įvairiuose kolektyvuose, dirba muzikos pedagogais.


Muzikinis išsilavinimas dar niekam gyvenime nepakenkė, net jei žmogus vėliau tapo verslininku ar vairuotoju. Išgyvenimai, kurių suteikia muzika, daro sielą atviresnę viskam – ir grožiui, ir žmonėms, ir santykiams su šeima ar draugais.

(Maestro Mstislavas Rostropovičius)

 

 

Atnaujinta (Penktadienis, 03 Kovas 2017 12:02)

 

TEORINIS SKYRIUS IR CHORO KLASĖ

Solfedžio muzikoje - ta tarsi gamtos dėsniai, kurių žmonės neišranda, bet atranda.”

( P.Bermanas)

PB290003

Teorinio skyriaus ir choro klasės mokytojai:

Sigutė Pumputienė (muzikos raštas ir kultūros pažinimas, solfedžio) - skyriaus vedėja

Irena Sadauskienė (muzikos raštas ir kultūros pažinimas, solfedžio)

Eglė Šomkienė (muzikos raštas ir kultūros pažinimas, solfedžio, muzikos istorija)

Albina Šaltienė (muzikos istorija)

Sandra Rimkutė - Jankuvienė (chorinio dainavimo klasė)

Skyrių kuruoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui Algirdas Petraitis

Chorinio dainavimo klasę kuruoja direktorius   Robertas Kazlauskas

Teorinis skyrius gyvuoja nuo pat mokyklos įkūrimo pradžios. Teorines disciplinas yra dėstę Tauragėje žinomi pedagogai Edvardas Balčiūnas, Nijolė Jautakienė, Liudas Andrulis, Jadvyga Andrulienė, Vidmantas Ališauskas. Šiuo metu skyriuje dirba 6 mokytojai: Sigutė Pumputienė, Irena Sadauskienė, Eglė Šomkienė, Albina Šaltienė, Danutė Petraitienė, Genovaitė Červinskienė. Čia dirbusių ir dabar dirbančių mokytojų dėka lavinami mokinių įgūdžiai, be kurių neįmanomas įvairiapusis muzikos suvokimas ir pažinimas. Ugdytinių skatinimas nuolat atrasti, suvokti ir pajausti muzikos pasaulį yra vienas svarbiausių tikslų, kurių siekia teorinio skyriaus mokytojai. Jie organizuoja įvairius renginius, kaupia metodinę medžiagą, veda seminarus, rengia parodas. Chorinio dainavimo klasė nuolat dalyvauja mokyklos ir miesto koncertinėje veikloje. Teorinių dalykų mokytojai domisi naujausiais dėstymo metodais, savo darbe naudoja informacines technologijas. Mokykla yra įsigijusi nemaža kokybiškų muzikos klausymo priemonių, televizorių, kompiuterių, kuriuos sėkmingai naudoja pamokiniame darbe. Mokytoja Sigutė Pumputienė solfedžio, muzikos rašto ir kultūros pamokose taiko muzikines kompiuterines programas Finale, Auralia, Music Ace, Ear Master, kurios yra ypač mėgstamos mokinių. Skyriuje daug dėmesio skiriama metodinei veiklai. Sudarytos kompaktinės CD “Muzikos klausymas 1- 3 klasėms (2009), A.Šaltienė surengė paskaitas - koncertus “S.Vainiūnui -100” ( 2009), “P.Čaikovskiui - 170” ( 2010), “ Nuo menueto iki rokenrolo” ( 2011). Sigutė Pumputienė vedė seminarą Tauragės rajono muzikos mokytojams: “Meno ir muzikos mokyklų mokinių ugdymo aktualijos ( 2010), skaitė pranešimą respublikinėje konferencijoje: “Gabių ir talentingų vaikų ugdymas Tauragės rajono muzikos mokykloje” (2010), pastoviai rašo straipsnius muzikine ir pedagogine tematika rajoninėje spaudoje. Skyriuje nuolat organizuojami mokykliniai konkursai, dalyvaujama Žemaitijos zonos muzikos ir meno mokyklų muzikos teorijos dalykų olimpiadose, leidžiami mokykliniai stendai.

Atnaujinta (Trečiadienis, 21 Rugsėjis 2016 05:06)

 

PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ SKYRIUS

VBF 4844

Pučiamųjų skyriaus mokytojai:

Jurgita Stažienė (fleita) - vyresnioji mokytoja, skyriaus vedėja

Jonas Kalvanas (fleita, saksofonas, klarnetas) - mokytojas su kategorija

Saulius Bernotas (klarnetas) - vyresnysis mokytojas

Algirdas Petraitis ( klarnetas) - mokytojas metodininkas, vyresnysis koncertmeisteris, direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

Robertas Kazlauskas ( trimitas) - vyresnysis mokytojas, direktorius

Tadas Geštautas (pučiamųjų instrumentų orkestro vadovas) - mokytojas be kategorijos 

Skyrių kuruoja direktorius Robertas Kazlauskas


Pučiamųjų instrumentų skyrius įkurtas 1969 metais. Tuo metu skyriaus vedėjas buvo E. Balčiūnas. Nuo 1972 - 1977 pučiamųjų instrumentų skyriui vadovavo mokytojas Petras Bursteika. 1977 - 2001 metų skyriaus vedėjas - mokytojas Alfonsas Sadauskas. 2001 - 2011 skyriaus vedėjas - mokytojas Saulius Bernotas. Nuo 2011 skyriaus vedėja Jurgita Stažienė.

Šiuo metu skyriuje dirba septyni mokytojai, iš jų penki buvę Tauragės rajono muzikos mokyklos auklėtiniai ( S. Bernotas, R. Kazlauskas, J. Stažienė, J. Kalvanas, T. Geštautas). Pučiamųjų instrumentų skyriuje mokoma groti šiais instrumentais : fleita, klarnetu, saksofonu, trimitu, trombonu, baritonu ir tenoru.

Šiuo metu skyriuje mokosi 54 mokiniai

Pučiamųjų instrumentų skyrius gali pasididžiuoti 1973 metais įkurtu pučiamųjų instrumentų orkestru. Šiuo metu orkestrui vadovauja mokytojas Tadas Geštautas.

Pučiamųjų instrumentų orkestras - daugelio dainų švenčių, festivalių, pučiamųjų orkestrų konkursų dalyvis. Orkestras daug koncertuoja ir už Lietuvos ribų.

Pučiamųjų instrumentų skyriaus mokiniai aktyviai koncertuoja mokyklos rengiamuose koncertuose ir šventėse, taip pat įvairiuose festivaliuose bei konkursuose.

2008 m. III - ame jaunųjų atlikėjų mediniais ir variniais pučiamaisiais instrumentais konkursas “Jūros fanfaros” Klaipėdoje dalyvavo: K. Kiminiūtė (klarnetas) IV kl. mokinė, I. Daniulis (klarnetas) IV kl. mokinys, mokytojas A. Petraitis, koncertmeisterė J. Valskienė. A. Ambrolaitytė (fleita) II kl. mokinė mokytoja J. Stažienė, koncertmeisteris A. Petraitis, T. Bauža (trimitas) V kl. mokinys - mokytojas R. Kazlauskas, koncertmeisterė I. Altaravičienė. Šio konkurso finale III vietos laureatu tapo I. Daniulis, diplomantais - T. Bauža, A. Ambrolaitytė ir K. Kiminiūtė.

2009 - 2010 m. Respublikiniame XVIII - me J. Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų konkurse dalyvavo: A. Ambrolaitytė (fleita) III kl. mokinė, mokytoja J. Stažienė, bei K. Kiminiūtė (klarnetas) V kl. ir J. Sadauskas IV kl.(klarnetas) mokytojas A. Petraitis. Pastarasis tapo III vietos laureatu.

2011 m. I Respublikiniame fleitų festivalis “Skambioji fleita” , dalyvavo S. Stelmokas ir A. Ambrolaitytė, mokytoja J. Stažienė, koncertmeisteris G. Bartušis.

2011 m. IV - ame jaunųjų atlikėjų mediniais ir variniais pučiamaisiais instrumentais konkursas “Jūros fanfaros” Klaipėdoje dalyvavo : G. Stankevičiūtė (fleita) III kl. mokinė, II vietos laureatė, mokytoja J. Stažienė, koncertmeisteris G. Bartušis. J. Sadauskas (klarnetas) V kl. mokinys tapo II vietos laureatu, mokytojas A. Petraitis, koncertmeisterė J. Valskie.

Atnaujinta (Ketvirtadienis, 22 Rugsėjis 2016 11:01)