PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ METODINĖ GRUPĖ

VBF 4844

Pučiamųjų instrumentų metodinės grupės mokytojai

Jurgita Stažienė (fleita) - vyresnioji mokytoja, metodinės grupės pirmininkė.

Jonas Kalvanas (fleita, saksofonas, klarnetas) - mokytojas

Saulius Bernotas (klarnetas) - vyresnysis mokytojas

Vladislovas Žičkus (trombonas, išilginė fleita) - mokytojas

Algirdas Petraitis ( klarnetas) - mokytojas metodininkas, vyresnysis koncertmeisteris, direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

Robertas Kazlauskas ( trimitas) - vyresnysis mokytojas, direktorius

Tadas Geštautas (pučiamųjų instrumentų orkestro vadovas) - mokytojas

Pučiamųjų instrumentų metodinę grupę kuruoja direktorius Robertas Kazlauskas


Pučiamųjų instrumentų metodinė grupė įkurta 1969 metais. Tuo metu metodinės grupės vedėjas buvo E. Balčiūnas. Nuo 1972 - 1977 pučiamųjų instrumentų metodinei grupei vadovavo mokytojas Petras Bursteika. 1977 - 2001 metų metodinės grupės vedėjas - mokytojas Alfonsas Sadauskas. 2001 - 2011 metodinės grupės vedėjas - mokytojas Saulius Bernotas. Nuo 2011 metodinės grupės vedėja Jurgita Stažienė.

Šiuo metu pučiamųjų instrumentų metodinėje grupėje dirba septyni mokytojai, iš jų penki buvę Tauragės rajono muzikos mokyklos auklėtiniai (S. Bernotas, R. Kazlauskas, J. Stažienė, J. Kalvanas, T. Geštautas). Pučiamųjų instrumentų metodinėje grupėje mokoma groti šiais instrumentais : fleita, klarnetu, saksofonu, trimitu, trombonu, baritonu ir tenoru.

Šiuo metu skyriuje mokosi 54 mokiniai

Pučiamųjų instrumentų skyrius gali pasididžiuoti 1973 metais įkurtu pučiamųjų instrumentų orkestru. Šiuo metu orkestrui vadovauja mokytojas Tadas Geštautas.

Pučiamųjų instrumentų orkestras - daugelio dainų švenčių, festivalių, pučiamųjų orkestrų konkursų dalyvis. Orkestras daug koncertuoja ir už Lietuvos ribų.

Pučiamųjų instrumentų skyriaus mokiniai aktyviai koncertuoja mokyklos rengiamuose koncertuose ir šventėse, taip pat įvairiuose festivaliuose bei konkursuose.

2008 m. III - ame jaunųjų atlikėjų mediniais ir variniais pučiamaisiais instrumentais konkursas “Jūros fanfaros” Klaipėdoje dalyvavo: K. Kiminiūtė (klarnetas) IV kl. mokinė, I. Daniulis (klarnetas) IV kl. mokinys, mokytojas A. Petraitis, koncertmeisterė J. Valskienė. A. Ambrolaitytė (fleita) II kl. mokinė mokytoja J. Stažienė, koncertmeisteris A. Petraitis, T. Bauža (trimitas) V kl. mokinys - mokytojas R. Kazlauskas, koncertmeisterė I. Altaravičienė. Šio konkurso finale III vietos laureatu tapo I. Daniulis, diplomantais - T. Bauža, A. Ambrolaitytė ir K. Kiminiūtė.

2009 - 2010 m. Respublikiniame XVIII - me J. Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų konkurse dalyvavo: A. Ambrolaitytė (fleita) III kl. mokinė, mokytoja J. Stažienė, bei K. Kiminiūtė (klarnetas) V kl. ir J. Sadauskas IV kl.(klarnetas) mokytojas A. Petraitis. Pastarasis tapo III vietos laureatu.

2011 m. I Respublikiniame fleitų festivalis “Skambioji fleita” , dalyvavo S. Stelmokas ir A. Ambrolaitytė, mokytoja J. Stažienė, koncertmeisteris G. Bartušis.

2011 m. IV - ame jaunųjų atlikėjų mediniais ir variniais pučiamaisiais instrumentais konkursas “Jūros fanfaros” Klaipėdoje dalyvavo : G. Stankevičiūtė (fleita) III kl. mokinė, II vietos laureatė, mokytoja J. Stažienė, koncertmeisteris G. Bartušis. J. Sadauskas (klarnetas) V kl. mokinys tapo II vietos laureatu, mokytojas A. Petraitis, koncertmeisterė J. Valskie.

Atnaujinta (Pirmadienis, 15 Balandis 2019 11:37)