Mokestis už mokslą

Mokestis už mokslą, galioja nuo 2016m. sausio 1 dienos (kaina mėnesiui):

 • Ankstyvasis muzikinis ugdymas - 9 EUR.
 • Pradinis ir pagrindinis muzikinis ugdymas  - 10,00 EUR.
 • Muzikos mėgėjų ugdymas  - 10,00 EUR.
 • Kryptingas muzikinis ugdymas meno kolektyvuose – 5,00 EUR.
 • Mokestis už mokslą mokamas kas mėnesį  iki 20 dienos  Luminor Bank AB (DNB banke), Dariaus ir Girėno g. 7. Mokant banke internetu, mokyklos sąskaitos Nr. LT 314010041600060220, Luminor Bank AB (DNB banke). Būtina nurodyti: mokesčio kodą pagal pagrindinio instrumento mokytoją, už kokį laikotarpį (mėnesį) mokama, mokinio vardas, pavardė.  Galima mokėti pusmečiais iškarto: už rugsėjo- gruodžio mėn. ( 4 mėn.), ir už sausio - gegužės mėn.( 5 mėn.).

Mokesčių kodai, pagal pagrindinio instrumento mokytoją:

 • D. Žukauskienė - 01
 • V.Žičkus - 02
 • N.Zurlienė - 03
 • R.Ratkevičienė - 04
 • J.Valskienė - 05
 • E.Šomkienė - 06
 • G. Bartušis - 07
 • A.Sanijevienė - 08
 • L.Bagdonienė - 09
 • V.Bartušienė -  11
 • J.Jankauskas - 12
 • R.Kazlauskas - 14
 • J. Stažienė- 16
 • T. Geštautas - 17
 • S.Bernotas - 18
 • A.Petraitis - 19
 • L.Dumbauskienė - 20
 • D.Karbauskienė - 21
 • J. Kalvanas - 25
 • T.Altaravičius - 26
 • L.Rudminienė - 27
 • G.Červinskienė - 29
 • A.Petraitienė - 30
 • V.Sanijevienė - 31
 • I.Sadauskienė - 32

TAURAGĖS MUZIKOS MOKYKLOS MOKINIŲ ATLEIDIMO NUO UŽMOKESČIO UŽ UGDYMĄ MUZIKOS MOKYKLOJE  TVARKA:

 • 1.  Ši tvarka reglamentuoja mokinių atleidimą nuo užmokesčio už ugdymą Tauragės  muzikos mokykloje, vadovaujantis Tauragės savivaldybės tarybos 2001-04-27 sprendimu Nr.426.
 • 2.  Muzikos mokyklos tarybos sprendimu užmokestis sumažinamas 50 proc. arba nuo užmokesčio už ugdymą atleidžiami:       
  2.1. mokiniai iš socialiai remtinų, daugiavaikių šeimų, našlaičiai, globos namų auklėtiniai, neįgalūs vaikai (arba tie, kurių vienas iš tėvų/globėjų neįgalus);
  2.2. kai ugdymo įstaigą lanko daugiau nei vienas tos šeimos vaikas;
  2.3. labai gabūs mokiniai.
  3.   Dėl atleidimo nuo užmokesčio už ugdymą mokinių tėvai (globėjai) mokyklos direktoriui pateikia šiuos dokumentus:
  3.1. prašymą;                                                                                                                                  
 • 3.2. pažymą apie šeimos sudėtį;
  3.3. pažymą apie gaunamą socialinę paramą;
  3.4. pažymą apie gautas pajamas už praėjusius tris mėnesius;
  3.5. pažymą apie turimą žemę;
  3.6. nedirbantys tėvai -pažymą apie registravimąsi darbo biržoje.
  4.   Mokiniai nuo užmokesčio už ugdymą atleidžiami ne ilgiau kaip vieneriems mokslo metams.
 • 5.  Mokinių, kuriems taikomos užmokesčio lengvatos skaičius neturi viršyti 10 proc. bendrojo mokyklos mokinių skaičiaus.                                                                                                          
 • 6.  Nuo užmokesčio už mokslą atleidžiamų mokinių sąrašai tvirtinami muzikos mokyklos direktoriaus įsakymu.

Atnaujinta (Antradienis, 13 Lapkritis 2018 14:06)