Mokestis už mokslą

Mokestis už mokslą, galioja nuo 2016m. sausio 1 dienos (kaina mėnesiui):

 • Ankstyvasis muzikinis ugdymas - 9 EUR.
 • Pradinis ir pagrindinis muzikinis ugdymas  - 10,00 EUR.
 • Muzikos mėgėjų ugdymas  - 10,00 EUR.
 • Kryptingas muzikinis ugdymas meno kolektyvuose – 5,00 EUR.
 • Mokestis už mokslą mokamas kas mėnesį  iki 20 dienos DNB banke (Dariaus ir Girėno g. 7 ). Mokant banke internetu, mokyklos sąskaitos Nr. LT 314010041600060220, DNB banke. Būtina nurodyti: mokesčio kodą pagal pagrindinio instrumento mokytoją, už kokį laikotarpį (mėnesį) mokama, mokinio vardas, pavardė.  Galima mokėti pusmečiais iškarto: už rugsėjo- gruodžio mėn. ( 4 mėn.), ir už sausio - gegužės mėn.( 5 mėn.).

Mokesčių kodai, pagal pagrindinio instrumento mokytoją:

 • D. Bucholcaitė - 01
 • V.Žičkus - 02
 • N.Zurlienė - 03
 • R.Ratkevičienė - 04
 • J.Valskienė - 05
 • E.Šomkienė - 06
 • G. Bartušis - 07
 • A.Sanijevienė - 08
 • L.Bagdonienė - 09
 • A.Batutienė - 10
 • V.Bartušienė -  11
 • J.Jankauskas - 12
 • R.Kazlauskas - 14
 • J. Stažienė- 16
 • T. Geštautas - 17
 • S.Bernotas - 18
 • A.Petraitis - 19
 • L.Dumbauskienė - 20
 • D.Karbauskienė - 21
 • J. Kalvanas - 25
 • T.Altaravičius - 26
 • L.Rudminienė - 27
 • S.Rimkutė-Jankvienė - 28
 • G.Červinskienė - 29
 • A.Petraitienė - 30
 • V.Sanijevienė - 31
 • I.Sadauskienė - 32

TAURAGĖS MUZIKOS MOKYKLOS MOKINIŲ ATLEIDIMO NUO UŽMOKESČIO UŽ UGDYMĄ MUZIKOS MOKYKLOJE  TVARKA:

 • 1.  Ši tvarka reglamentuoja mokinių atleidimą nuo užmokesčio už ugdymą Tauragės  muzikos mokykloje, vadovaujantis Tauragės savivaldybės tarybos 2001-04-27 sprendimu Nr.426.
 • 2.  Muzikos mokyklos tarybos sprendimu užmokestis sumažinamas 50 proc. arba nuo užmokesčio už ugdymą atleidžiami:       
  2.1. mokiniai iš socialiai remtinų, daugiavaikių šeimų, našlaičiai, globos namų auklėtiniai, neįgalūs vaikai (arba tie, kurių vienas iš tėvų/globėjų neįgalus);
  2.2. kai ugdymo įstaigą lanko daugiau nei vienas tos šeimos vaikas;
  2.3. labai gabūs mokiniai.
  3.   Dėl atleidimo nuo užmokesčio už ugdymą mokinių tėvai (globėjai) mokyklos direktoriui pateikia šiuos dokumentus:
  3.1. prašymą;                                                                                                                                  
 • 3.2. pažymą apie šeimos sudėtį;
  3.3. pažymą apie gaunamą socialinę paramą;
  3.4. pažymą apie gautas pajamas už praėjusius tris mėnesius;
  3.5. pažymą apie turimą žemę;
  3.6. nedirbantys tėvai -pažymą apie registravimąsi darbo biržoje.
  4.   Mokiniai nuo užmokesčio už ugdymą atleidžiami ne ilgiau kaip vieneriems mokslo metams.
 • 5.  Mokinių, kuriems taikomos užmokesčio lengvatos skaičius neturi viršyti 10 proc. bendrojo mokyklos mokinių skaičiaus.                                                                                                          
 • 6.  Nuo užmokesčio už mokslą atleidžiamų mokinių sąrašai tvirtinami muzikos mokyklos direktoriaus įsakymu.

Atnaujinta (Trečiadienis, 04 Spalis 2017 08:05)