Sutarties pasirašymas su Zestafonio muzikos mokykla

sutarties pasiraymas 2014 m. spalio 11 d. Tauragės muzikos mokyklos direktorius Robertas Kazlauskas ir Zestafonio muzikos mokyklos direktorė Tina Tumberidzė Zestafonio miesto savivaldybėje (Gruzija) pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Atnaujinta (Trečiadienis, 26 Rugpjūtis 2015 08:09)

 

Muzikos mokyklai - 60

1954 m. spalio 1 dieną Marijos Klimašauskienės rūpesčiu Tauragėje buvo įkurta muzikos mokykla. Pirmaisiais mokslo metais mokėsi 52 mokiniai, jiems dėstė 3 mokytojai. Dabar muzikos mokykloje mokosi 310 mokinių, juos moko 29 mokytojai. Visas pedagogų kolektyvas yra profesionalus ir gerai pasirengęs savo darbui. Mokykloje dėsto 2 magistrai, 6 mokytojai metodininkai, 19 vyresniųjų mokytojų ir 4 mokytojo kvalifikaciją turintys darbuotojai. Ugdymo procesas yra organizuojamas muzikos teorijos ( vedėja Sigutė Pumputienė), fortepijono (vedėjas Gintaras Bartušis),  papildomo fortepijono ( vedėja Jolanta Valskienė), liaudies instrumentų (Danutė Karbauskienė), styginių instrumentų (vedėja Liana Bagdonienė), pučiamųjų instrumentų (vedėja Jurgita Stažienė) skyriuose.  Mokyklai vadovauja direktorius Robertas Kazlauskas, jam talkina pavaduotojas ugdymui Algirdas Petraitis. Per 60 metų  mokyklos baigimo pažymėjimai yra įteikti 1588 sėkmingai ją baigusiems mokiniams. Iš jų net 241 pasirinko tolesnes muzikos studijas. Gražūs mokyklos darbo rezultatai atsispindi koncertinėje ir konkursinėje veikloje. Miesto visuomenei, mokinių tėveliams kasmet surengiama daugiau kaip 100 koncertų. Didieji mokyklos kolektyvai: pučiamųjų instrumentų orkestras ( vadovas Tadas Geštautas ), tautinės muzikos ansamblis ( vadovė Laimutė Rudminienė), instrumentalistų choras ( vadovė Genovaitė Červinskienė) yra nuolatiniai Respublikinių Dainų švenčių, respublikinių festivalių ir mūsų mieste organizuojamų renginių dalyviai.Orkestras bei tautinės muzikos ansamblis garsina savo mokyklą ir Lietuvą koncertinėse kelionėse užsienyje.Geriausieji mokyklos mokiniai nuolat dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose. Net 53 mokiniai yra tapę jų laureatais, o 17 pelnė garbingus diplomantų vardus. Dėl savo profesionalumo, ženklių pasiekimų muzikiniame ugdyme mokykla yra gerai žinoma ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

 2014- 2015 jubiliejinius mokslo metus visa mokyklos bendruomenė pažymėjo koncertais, parodomis. Visų renginių ciklą vainikavo Jubiliejinis muzikos mokyklos 60 – mečio koncertas, įvykęs Tauragės Kultūros centre spalio 25 dieną. Pilnutėlėje salėje koncertavo jaunučių choras, smuikininkų ansamblis, akordeonininkų ansamblis, gitaristų ansamblis, chorinio dainavimo klasės choras, tautinės muzikos orkestras, pučiamųjų instrumentų orkestras. Šiuos kolektyvus paruošė Genovaitė Červinskienė, Vaiva Bartušienė, Tomas Altaravičius, Jonas Jankauskas, Sandra Rimkutė-Jankuvienė, Laimutė Rudminienė, koncertmeisterės Eglė Šomkienė, Irena Sadauskienė. Maloniai nudžiugino mokytojų Eglės Šomkienės ir Jolantos Valskienės fortepijoninis duetas, net du ansambliai, kuriuose dalyvavo mokytojai Algirdas Petraitis, Irena Sadauskienė, Sandra Rimkutė-Jankuvienė, Audrė Sanijevienė, Liana Bagdonienė, Gintaras Bartušis, Jurgita Stažienė, Tomas Altaravičius, Jonas Kalvanas, Vaiva Bartušienė bei buvę mokiniai Tadas Zakarauskas ir Kęstutis Sadauskas, Pučiamųjų instrumentų orkestrui talkino direktorius Robertas Kazlauskas. Iškilmingą koncertą vedė Aušra Petraitienė.

 Į šventę atvyko ir mokyklos kolektyvą pasveikino Tauragės rajono savivaldybės  vicemeras Silverijus Statkus, mero patarėja Rita Grigalienė, švietimo skyriaus vyr. specialistė Danguolė Petkienė, Tauragės kultūros centro direktorius Virginijus Bartušis, tautodailininkė Juzefa Bružienė. Sulaukta sveikinimų ir iš Zestafonio muzikos mokyklos, su kuria neseniai buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis. Nuoširdžius gruzinų palinkėjimus perdavė Tauragės MKC direktorė Jolanta Kazlauskienė.

10406644 745464362193140_5708804830494834844_n
1383266 745464235526486_7448365195970878233_n 10156140 745464758859767_8347931153378318060_n
10393892 745464208859822_4622841532831267972_n 1900015 745463945526515_1595247845409264571_n cid abe117ba-cffd-4517-8700-8048d03688achome
10425168 745465022193074_5144956446009715598_n 1794645 745465138859729_26136152175848602_n 1900015 745463945526515_1595247845409264571_n
1010109 745464632193113_2277508570105863565_n 10307222 745465052193071_443252919901149218_n 10675522 745465122193064_728199461670482272_n

Tauragės muzikos mokyklai - 60 metų

 

1954 m. spalio 1 dieną  Marijos Klimašauskienės rūpesčiu Tauragėje buvo įkurta muzikos mokykla. Pirmaisiais mokslo metais mokėsi 52 mokiniai, jiems dėstė 3 mokytojai. Dabar muzikos mokykloje mokosi 310 mokinių, juos moko 29 mokytojai. Visas pedagogų kolektyvas yra profesionalus ir gerai pasirengęs savo darbui. Mokykloje dėsto 2 magistrai, 6 mokytojai metodininkai, 19 vyresniųjų mokytojų ir 4 mokytojo kvalifikaciją turintys darbuotojai. Ugdymo procesas yra organizuojamas muzikos teorijos ( vedėja Sigutė Pumputienė), fortepijono (vedėjas Gintaras Bartušis),  papildomo fortepijono ( vedėja Jolanta Valskienė), liaudies instrumentų (Danutė Karbauskienė), styginių instrumentų (vedėja Liana Bagdonienė), pučiamųjų instrumentų (vedėja Jurgita Stažienė) skyriuose.  Mokyklai vadovauja direktorius Robertas Kazlauskas, jam talkina pavaduotojas ugdymui Algirdas Petraitis. Per 60 metų  mokyklos baigimo pažymėjimai yra įteikti 1588 sėkmingai ją baigusiems mokiniams. Iš jų net 241 pasirinko tolesnes muzikos studijas. Gražūs mokyklos darbo rezultatai atsispindi koncertinėje ir konkursinėje veikloje. Miesto visuomenei, mokinių tėveliams kasmet surengiama daugiau kaip 100 koncertų. Didieji mokyklos kolektyvai: pučiamųjų instrumentų orkestras ( vadovas Tadas Geštautas ), tautinės muzikos ansamblis ( vadovė Laimutė Rudminienė), instrumentalistų choras ( vadovė Genovaitė Červinskienė) yra nuolatiniai Respublikinių Dainų švenčių, respublikinių festivalių ir mūsų mieste organizuojamų renginių dalyviai.Orkestras bei tautinės muzikos ansamblis garsina savo mokyklą ir Lietuvą koncertinėse kelionėse užsienyje.Geriausieji mokyklos mokiniai nuolat dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose. Net 53 mokiniai yra tapę jų laureatais, o 17 pelnė garbingus diplomantų vardus. Dėl savo profesionalumo, ženklių pasiekimų muzikiniame ugdyme mokykla yra gerai žinoma ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

2014- 2015 jubiliejinius mokslo metus visa mokyklos bendruomenė pažymėjo koncertais, parodomis. Visų renginių ciklą vainikavo Jubiliejinis muzikos mokyklos 60 – mečio koncertas, įvykęs Tauragės Kultūros centre spalio 25 dieną. Pilnutėlėje salėje koncertavo jaunučių choras, smuikininkų ansamblis, akordeonininkų ansamblis, gitaristų ansamblis, chorinio dainavimo klasės choras, tautinės muzikos orkestras, pučiamųjų instrumentų orkestras. Šiuos kolektyvus paruošė  Genovaitė Červinskienė, Vaiva Bartušienė, Tomas Altaravičius, Jonas Jankauskas, Sandra Rimkutė-Jankuvienė, Laimutė Rudminienė, koncertmeisterės Eglė Šomkienė, Irena Sadauskienė. Maloniai nudžiugino mokytojų Eglės Šomkienės ir Jolantos Valskienės fortepijoninis duetas, net du ansambliai, kuriuose dalyvavo mokytojai Algirdas Petraitis, Irena Sadauskienė, Sandra Rimkutė-Jankuvienė, Audrė Sanijevienė, Liana Bagdonienė, Gintaras Bartušis, Jurgita Stažienė, Tomas Altaravičius, Jonas Kalvanas, Vaiva Bartušienė bei buvę mokiniai Tadas Zakarauskas ir Kęstutis Sadauskas, Pučiamųjų instrumentų orkestrui talkino direktorius Robertas Kazlauskas. Iškilmingą koncertą vedė Aušra Petraitienė.

                      Į šventę atvyko ir mokyklos kolektyvą pasveikino Tauragės rajono savivaldybės  vicemeras Silverijus Statkus, mero patarėja Rita Grigalienė, švietimo skyriaus vyr. specialistė Danguolė Petkienė, Tauragės kultūros centro direktorius Virginijus Bartušis, tautodailininkė Juzefa Bružienė. Sulaukta sveikinimų ir iš Zestafonio muzikos mokyklos, su kuria neseniai buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis. Nuoširdžius gruzinų palinkėjimus perdavė Tauragės MKC direktorė Jolanta Kazlauskienė.

 

Atnaujinta (Sekmadienis, 08 Birželis 2014 10:07)

 

Muzikos mokykla pasitinka jubiliejinius metus

2014 m. rugpjūčio 28 d. Tauragės Martyno Mažvydo evangelikų - liuteronų bažnyčioje karaliavo smuiko garsai. Pasitikdama jubiliejinius mokslus metus, Tauragės muzikos mokykla šventiniam pasirodymui subūrė jaunus, talentingus tauragiškius, esamus ir jau buvusius muzikos mokyklos mokinius – smuikininkus Agnę Gečaitę, Kristijoną Pūtį ir Karoliną Dumčiūtę bei solistę Emą Pavalkytę. Klarneto partiją atliko muzikos mokyklos mokytojas Saulius Bernotas. VIDEO            

Sulaukta svečių ir iš toliau – atlikėjams akompanavo Neringos miesto meno mokyklos koncertmeisteris, Nidos Švč. Mergelės Marijos Krikščionių pagalbos bažnyčios vargonininkas Aidas Macevičius.

Šiemet Tauragės muzikos mokykla mini 60-uosius įkūrimo metus. Renginio pradžioje vakaro vedėjas muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotojas Algirdas Petraitis priminė ir dar vieną gražią progą – šių smuikininkų mokytoja Liana Bagdonienė muzikuoti jaunimą moko jau tris dešimtmečius.

Kad Tauragė gali džiaugtis garsinama ypač gabių jaunųjų muzikų, tauragiškiams nebe naujiena. Išugdyti vietos muzikos mokyklos ir joje nuoširdžiai dirbančių mokytojų muzikos karjeros šie vaikai siekia jau kituose – didžiuosiuose šalies miestuose, garsindami gimtosios Tauragės vardą. Šįkart jaunieji genijai grieš namuose, atsidėkodami savo mokyklai – vartams į didįjį muziko kelią.

Jaunieji muzikos mokyklos perlai skina laurus garsiausiuose šalies konkursuose, yra pelnę diplomantų vardus ne viename festivalyje, pamažu žengia ir į tarptautinius vandenis.

Pasak mokytojos Lianos Bagdonienės, nepaisant amžiaus skirtumo, jos dabartiniai ir buvę mokiniai kartu gali atlikti sudėtingiausius kūrinius, groti unisonu, duetu, trio, kanonu ir ansambliu.

Jauniausia koncerto dalyvė – tauragiškių jau puikiai pažįstama stulbinamų rezultatų pasiekusi smuikininkė Agnė Gečaitė, kuri rugsėjį mokysis tračioje klasėje. Koncertą Agnė pradėjo B.Dvariono kūriniu, kurį dedikavo Tauragės muzikos mokyklos įkūrėjai Marijai Klimašauksienei pagerbti.

Kristijonas Pūtys šiemet baigė Tauragės muzikos mokyklą. Muzikos kelią jis tęs Nacionalinėjė M.K.Čiurlionio menų gimnazijoje. Kristijonas tris kartus tapo Nacionalinio B.Dvariono jaunųjų pianistų ir stygininkų konkurso diplomantu, Klaipėdoje vykusiame IV Romualdo Žaldoko vardo jaunųjų stygininkų konkurse savo amžiaus grupėje užėmė I vietą, yra tapęs daugelio kitų konkursų lauretu.

Karolina Dumčiūtė šiemet baigė Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatoriją, mokslus tęs Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Mergina du kartus tapo Nacionalinio B. Dvariono pianistų ir stygininkų  profesinio rengimo konkurso diplomante. Ne kartą pirmosios vietos laurus nuskynė R. Žaldoko vardo jaunųjų stygininkų konkurse

Ema Pavalkytė mokosi S. Šimkaus konservatorijoje. Pasirinko dainavimo specialybę. Dalyvauja įvairiuose konkursuose, koncertuose, festivaliuose, kur dainos, arijos, romansai atliekami ne tik lietuvių, bet ir vokiečių, prancūzų, italų kalbomis. Dainos konkurse „Rudens spalvos“ pelnė diplomantės vardą. Šiame koncerte Ema atliko  F. Flotovo Martos ariją ir  V. Bellinio romansą italų kalba.

Atlikėjams akompanavo Neringos miesto meno mokyklos koncertmeisteris, Nidos švč. Mergelės Marijos Krikščionių pagalbos bažnyčios vargonininkas Aidas Macevičius.

Muzikos mylėtojai koncerte išgirdo J. S. Bacho, F. Šuberto, F. Hendelio ir kitų garsių kompozitorių kūrinių.

Organizatoriai užsiminė, kad tai toli gražu ne paskutinis koncertas, skirtas mokyklos sukakčiai paminėti.


Atnaujinta (Trečiadienis, 26 Rugpjūtis 2015 08:10)