TAISYKLĖS, TVARKOS, APRAŠAI

MOKYTOJAMS, DARBUOTOJAMS:

Darbo tvarkos taisyklės

Nuotolinio darbo TMM tvarkos aprašas

Pedagogų etikos kodeksas


MOKINIAMS, TĖVAMS (GLOBĖJAMS):

Mokesčių už ugdymą tvarkos aprašas

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Mokinių lankomumo tvarkos aprašas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas


Filmavimo ir fotografavimo tvarkos aprašas

Atnaujinta (Trečiadienis, 21 Spalis 2020 08:42)