Darbo užmokestis

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis neatskaičius mokesčių.

2016 m.  2017 m.  2018 m.

 

Vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis  Eur.2019m. III ketv.

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų, einančių šias pareigas skaičius

Vidutinis darbo užmokestis su priemokomis

1 Direktorius (1 et.) 1 1888,00 Eur
2 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (1 et.) 1 1540,00 Eur
3 Mokytojas metodininkas 6 1341,00 Eur
4 Vyresnysis mokytojas 15 1129,00 Eur
5 Mokytojas 4 849,00 Eur

6

Direktoriaus pavaduot. ūkio reikalams(1 et)

1 1002,00 Eur
7 Vyr. buhalteris(1 et.)* 1 -
8 Sekretorius(1 et.)* 1 -
9 Bibliotekininkas(1 et.)* 1 -
10 Kiemsargis(0,5 et) 1 278,00 Eur

11

Darbininkas pastatų priežiūrai(0,75 et.)*

2
12 Valytojas(2 et.) 3 555,00 Eur
13 Rūbininkas(1 et.)* 2 -

14

Instrumentų derintojas (0,5 et)

1 372,00 Eur
15 Inžinierius kompiuterių priežiūrai (0,5 et.) 1 321,00 Eur

*vadovaujantis bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo 18 punktu, darbuotojai nesutiko skelbti informacijos.

*pedagogų darbo užmokestis priklauso nuo koefociento dydžio, kvalifikacinės kategorijos, darbo stažo, tarifikuotų valandų skaičiaus.

 

 

Vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis  Eur.2019m. II ketv.

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų, einančių šias pareigas skaičius

Vidutinis darbo užmokestis su priemokomis

1 Direktorius (1 et.) 1 1888,00 Eur
2 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (1 et.) 1 1540,00 Eur
3 Mokytojas metodininkas 6 1062,00 Eur
4 Vyresnysis mokytojas 15 1130,00 Eur
5 Mokytojas 4 827,00 Eur

6

Direktoriaus pavaduot. ūkio reikalams(1 et)

1 974,00 Eur
7 Vyr. buhalteris(1 et.)* 1 -
8 Sekretorius(1 et.)* 1 -
9 Bibliotekininkas(1 et.)* 1 -
10 Kiemsargis(0,5 et) 1 278,00 Eur

11

Darbininkas pastatų priežiūrai(0,75 et.)*

2
12 Valytojas(2 et.) 3 555,00 Eur
13 Rūbininkas(1 et.)* 2 -

14

Instrumentų derintojas (0,5 et)

1 366,00 Eur
15 Inžinierius kompiuterių priežiūrai (0,5 et.) 1 307,00 Eur

*vadovaujantis bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo 18 punktu, darbuotojai nesutiko skelbti informacijos.

*pedagogų darbo užmokestis priklauso nuo koefociento dydžio, kvalifikacinės kategorijos, darbo stažo, tarifikuotų valandų skaičiaus.

 

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius

2019m. 1 ketv.

Direktorius 1 1716,00 Eur
Pavaduotojas ugdymui 1 1426,00 Eur
Mokytojas su kategorija 4 857,00 Eur
Vyr. mokytojas 15 1147,00 Eur
Mokytojas metodininkas 6 1304,00 Eur
Valytoja 2 555,00 Eur
Rūbininkė 1 555,00 Eur

 

Atnaujinta (Ketvirtadienis, 10 Spalis 2019 05:46)