2015 ataskaitos

 • Biudžeto vykdymo išlaidų sąmatos ataskaita 2015m. I ketvirtis.
 • Biudžeto vykdymo išlaidų sąmatos ataskaita 2015m. II ketvirtis.
 • Biudžeto vykdymo išlaidų sąmatos ataskaita 2015m. III ketvirtis.
 • Biudžeto vykdymo išlaidų sąmatos ataskaita 2015m. IV ketvirtis.
 • Informacija apie finansavimo 2015m. II ketv. sumas
 • Informacija apie finansavimo 2015m. III ketv. sumas.
 • Informacija apie finansavimo 2015m. IV ketv. sumas.
 • Finansinės būklės ataskaita 2015m. II ketvirtis.
 • Finansinės būklės ataskaita 2015m. III ketvirtis.
 • Finansinės būklės ataskaita 2015m. IV ketvirtis.
 • Veiklos rezultatų ataskaita 2015m. II ketvirtis
 • Veiklos rezultatų ataskaita 2015m. III ketvirtis
 • Veiklos rezultatų ataskaita 2015m. IV ketvirtis